' Bringing You  the message of hope and love for Mother Earth,
                 through
music
,entertainment and balanced information.'Gusto ko to
Freedom kasi

 
 VISION
 

To be recognized as the first choice online radio station in the region that strongly upholds and promotes its broadcast service dedicated fully thru its advocacy as steward of peace and love for the preservation of mother earth. Thus embraces essential public service for our Filipino communities as an environmentalistic and nationalistic online radio broadcast.

 MISSION
 

To enrich the mind and nourish the spirit of camaraderie of fellow CarCanMadCarLanons and the Filipino worldwide. Thereby adhere in expanding the awareness and perspective of our audiences in norturing the cause and always encouraged promoting the information through the form of broadcasting media totally aligned with its advocacy in the protection and preservation of mother earth. Further undertake other worthy causes in the service to mankind simply bringing the message of hope and love for the environment through music, entertainment and balanced information.

 

     KALIKASAN AT ADBOKASIYA NG RADYO

       Ano ba talaga ang kalikasan? Kung isa ka sa mga taong nag iisip (dahil itinuro sa mga paaralan) na ang kalikasan ay ang kabundukan, mga hayop na nakatira sa bundok, karagatan at mga isdang nakatira dito, iyon at iyon lang ang kaikasan at hindi kasama ang tao dito, kailangan mong mag-isip at kailangan mong gamutin ang kabaliwan mong 'yan. 

 

      Ang kalikasan ay ang mismong mundong tinitirahan natin at may mga aspetong nasasakupan nito. 

KALIKASAN


          Kung nagtatanong ka kung nasaan ang tao? Nasa hayop po tayo. Oo. Hayop ka... isa kang hayop. At sa lahat ng aspeto ng kalikasan tayo ay napabilang sa mga nilalang na "dependent" sa naunang lima. Hindi natin kaya mabuhay kung wala ang lima. Hangin para sa paghinga natin, Lupa at halaman para sa kabuhayan natin, Hindi rin tayo maaring mabuhay kung walang tubig, Apoy para sa init nito at ibang Hayop para sa pagkain.

 

      Nasanay na tayong pag sinabi nating kalikasan, tinitingnan natin ang isyo na nasa labas tayo ng isyo na para bang nasa labas tayo ng isang bahay at nakasilip lamang sa bintana at tinitingnan kung anong meron sa loob ng bahay. Ganyan ang paraan natin ng pagtingin at pagkakaintindi kung ano ang kalikasan. Nakakalimutan natin na kahit  anong gawin natin ay mananatili tayong nasa loob ng bahay na iyon at habangbuhay kang parte ng kalikasan. Bakit? Dahil ang kalikasan ay ang mundo at lahat ng nasa  mundong ito. Ikaw ay kalikasan. Hindi lang tayong mga tao ang pinag uusapan dito kundi ang kabuuoan ng Kalikasan. Kasama na ang iba pang  mga hayop sa kagubatan, mga punong kahoy, mga hayop sa karagatan, mismong ang karagatan at mismong ang lupa at mga halaman at pati na ang hangin na nilalanghap natin. Iyan lahat ay kalikasan. Lahat ng iyan ay iisa. Tayong lahat ay iisa. Hindi po tayo basta lang tao kundi tayo po ay mga nilalang na parte ng tinatawag natin na kalikasan.

    

     Ang tao na napabilang sa Hayop ay may katalinuhan at kakayahang impluwensiyahan ang kanyang kapaligiran. Kaya naman may kakayahan tayong maapektuhan ang iba pang aspeto ng kalikasan ng ating mga desisyon at gawain sa pang araw araw. Kaya naman mapupunta tayo sa pangalawang yugto nang basahing ito. Paano natin maipapasok ang adbokasiya ng radyo dito? Simple lang po. Ang relasyon po natin sa lahat ng bagay sa ating kapaligiran ay may epekto sa kabuuoan ng Kalikasan. Mga relasyon natin sa ating kapwa ay isa sa mga ito.  Ang walang habas na pagputol ng mga puno ay isa pa sa relasyon na tinutukoy ko. Kung paano mo tingnan ang isang aso, kung ito ba ay simpleng nilalang na pwede mong kainin ay relasyon mo sa kalikasan na sarili mo ding pagkatao. Ito po ang adbokasiya ng radyo. Ang mag ipaalala sa ating mga kapwa kung ano ang mga nararapat upang mapangalagaan ang balanse sa kalikasan.

 

                                                      MGA ADBOKASIYA NG RADYO

        Ang bawat Radio Jock ng Freedom Online Radio 104 ay may sari-sariling pakikibaka at adbokasiya upang maprotektahan ang nasabing relasyon natin sa ating kapaligiran, sarili at kapwa. Ito ay ang mga sumusunod:

 

1. Pang-aabuso sa kapwa

2. Karapatang Pangtao

3. Pagtutulongan

4. Pangangalaga sa Kapaligiran

5. Kalayaan

6. Kakulangan sa pagkain at tahanan

7. Kapayapaan

8. Pagkakapatiran

9. Pakikibakang Politikal

10. Pagiging Mapagmatyag

11. Karapatang Panghayop

12. Karapatang Pambata

 

 

 

Oops! This site has expired.

If you are the site owner, please renew your premium subscription or contact support.